Byrådsmedlemmerne


Jacob Bundsgaard
Borgmester

Jacob på Facebook
Tlf.: 89 40 21 00

Mail: borgmester@aarhus.dk

 

Ali Nuur
Medlem af Kulturudvalget
Medlem af Socialudvalget
Medlem af Handicaprådet
Ali på Facebook
Tlf.: 28 89 25 97

Mail: ali.nuur@aarhus.dk

 

Ango Winther
Næstformand i Sundhed- og Omsorgsudvalget
Næstformand i Teknisk Udvalg 
Ango på Facebook
Tlf.: 86 11 08 09 / 27 11 08 09

Mail: awi@aarhus.dk

 

Anette Poulsen
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Formand for Handicaprådet

Anette på Facebook
Tlf.: 29 20 96 34

Mail: anette.byr@aarhus.dk

 

Camilla Fabricius

Magistratsmedlem
Næstformand for Økonomiudvalget
Formand for Teknisk Udvalg

Camilla på Facebook
Tlf.: 23 38 19 90

Mail: camilla.fabricius@aarhus.dk

 

Esben L. Kullberg
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Medlem af Kulturudvalget
Esben på Facebook
Tlf.: 24 97 27 18

Mail: esben.kullberg@aarhus.dk

 

Hans Halvorsen
Formand for Økonomiudvalget
Formand for Beskæftigelsesudvalget 
Medlem af Socialudvalget

Hans på Facebook
Tlf.: 21 66 81 03

Mail: hans.halvorsen@aarhus.dk

 

Hüseyin Arac
Formand for Socialudvalget
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Hüseyin på Facebook
Tlf.: 22 90 62 90

Mail: harac@aarhus.dk

 

Kristian Würtz
Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
Kristian på Facebook
Tlf.: 89 40 23 30 / 40 43 12 13

Mail: raadmand@mtm.aarhus.dk

 

Lisbeth Lauersen
Medlem af Børn og Unge-udvalget
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Lisbeth på Facebook
Tlf.: 41 85 41 23

Mail: lisbeth.lauersen@aarhus.dk

 

Peder Udengaard
Politisk ordfører for Socialdemokraterne
Næstformand for Børn og Unge-udvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Peder på Facebook
Tlf.: 41 85 40 12

Mail: pu@byr.aarhus.dk

 

Steen Bording Andersen
Formand for Kulturudvalget
Medlem Teknisk Udvalg

Steen på Facebook
Tlf.: 30 57 99 85

Mail: steen.a@aarhus.dk

 

Aage Rais-Nordentoft
Medlem af Socialudvalget
Formand for Børn og Unge-udvalget (tvangsforanstaltninger m.v.)
Aage på Facebook
Tlf.: 26 13 76 09

Mail: aagerais@aarhus.dk